O MNIE

WIEDZA

PROJEKTY

HOBBY

AKTUALNOŚCI

Projekt SAP HR

Opieka nad infrastrukturą w ramach projektu dla międzynarodowej firmy telekomunikacyjnej Orange. Do moich obowiązków należy utrzymanie i rozwijanie infrastruktury informatycznej opartej na przełącznikach CISCO , macierzach EMC , przełącznikach FC - Brocade oraz wirtualizacja VMware. W ramach projektu utrzymywane są 3 środowiska SAP ( developerskie, testowe i produkcyjne ) oparte o bazy danych ORACLE , loadbalancing , zaimplementowane zostały mechanizmy FaulTolerant. Dodatkową rolą jest wsparcie w działaniach zespołu BASIS gdzie do moich obowiązku należy monitorowanie baz danych, backup'u , mechanizmów po stronie aplikacyjnej SAP.

Projekt MONSUL

Międzynarodowy, wielowymiarowy i interdyscyplinarny projekt przy wspólpracy z Norweskim Instytutem Badań Wody.Podstawą projektu jest wykonanie systemu monitorowania i oceny stanu wód na zalewie Sulejowskim.Opracowanie map i baz danych GIS rozkładu parametrów jakościowych. Dodatkowo wynikiem będzie opracowanie uniwersalnego systemu narzędzi wykorzystywanych przez służby zarządzające zalewem.

Aplikacje WEBowe

Stworzenie na potrzeby Wydziału IPOŚ Politechniki Łódzkiej szeregu aplikacji usprawniających zadania stawiane przed jednostką. Obecnie są to: Zarządzanie telebimami wyśtwietlającymi komunikaty, Aplikacja pozwalająca na zapisywanie się studentów na przedmioty obieralne, System zarządzania na podstawie kodów kreskowych naprawami sprzętu komputerowego, projekt i koordynacja wdrożenia nowej strony WWW jednostki.

System urlopowy

Wykonanie autorskiego programu do  zarządzania urlopami na Wydziale IPOS Politechniki Łódzkiej. Technologia PHP,Ajax oparta na bazie My SQL. Ciągła współpraca z odbioracmi owocuje poprawkami i nowymi funkcjonalnościami co pozwala na rozwijanie umiejętości programistycznych.

Nowe referencje

W dniu 09.03.2012 r. Zespół Szkół  w Bolesławcu  wystawił pozytywne  referencje z wykonanej reinstalacji SBS 2003 w Szkolnej Pracowni Komputerowej.

Freelancing

Z dniem  01.01.2012 rozpocząłem działalność freelancerską w zakresie  projektowania i  wykonania witryn  WWW i aplikacji webowych, projektowania i wykonania  sieci  LAN,  administracji infrastrukturą informatyczną, outsourcingu usług informatycznych.

Projekt SAP HR

Opieka nad infrastrukturą w ramach projektu dla międzynarodowej firmy telekomunikacyjnej Orange. Do moich obowiązków należy utrzymanie i rozwijanie infrastruktury informatycznej opartej na przełącznikach CISCO , macierzach EMC , przełącznikach FC - Brocade oraz wirtualizacja VMware. W ramach projektu utrzymywane są 3 środowiska SAP ( developerskie, testowe i produkcyjne ) oparte o bazy danych ORACLE , loadbalancing , zaimplementowane zostały mechanizmy FaulTolerant. Dodatkową rolą jest wsparcie w działaniach zespołu BASIS gdzie do moich obowiązku należy monitorowanie baz danych, backup'u , mechanizmów po stronie aplikacyjnej SAP.

Projekt MONSUL

Międzynarodowy, wielowymiarowy i interdyscyplinarny projekt przy wspólpracy z Norweskim Instytutem Badań Wody.Podstawą projektu jest wykonanie systemu monitorowania i oceny stanu wód na zalewie Sulejowskim.Opracowanie map i baz danych GIS rozkładu parametrów jakościowych. Dodatkowo wynikiem będzie opracowanie uniwersalnego systemu narzędzi wykorzystywanych przez służby zarządzające zalewem.

Aplikacje WEBowe

Stworzenie na potrzeby Wydziału IPOŚ Politechniki Łódzkiej szeregu aplikacji usprawniających zadania stawiane przed jednostką. Obecnie są to: Zarządzanie telebimami wyśtwietlającymi komunikaty, Aplikacja pozwalająca na zapisywanie się studentów na przedmioty obieralne, System zarządzania na podstawie kodów kreskowych naprawami sprzętu komputerowego, projekt i koordynacja wdrożenia nowej strony WWW jednostki.

System urlopowy

Autorski program do rozliczania,planowania,zarządzania i administracji urlopów na Wydziale IPOS Politechniki Łódzkiej. Technologia Ajax,PHP, baza My SQL. System  sam wylicza należny urlop ,  pilnuje ilości dni przewidzianych w przepisach Kodeksu Pracy.Ciągła współpraca z odbioracmi owocuje poprawkami i nowymi funkcjonalnościami co pozwala na rozwijanie umiejętości programistycznych.

AJAX,Jquery

Nauka i testowanie rozwiązań opartych o Jquery (AJAX) . 

Centrala VoIP

Konfiguracja i  instalacja infrastruktury VoIP wraz z centralką 3CX. Funkcjonalność : styk PSTN i VoIP . automatyczna sekretarka z zapowiedziami, przekierowanie rozmów , kształtowanie ruchu rozmów wychodzacych, kolejkowanie  zgłoszeń.

Sieć LAN

Zaprojektowanie oraz wykonanie sieci na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ. Zakres wykonanych prac: projekt logicznej struktury, wykoanie  fizycznego okablowania strukturalnego oraz końcówek  abonenckich, konfiguracja urządzeń aktywnych - separacja sieci za pomocą VLANów.

hseadvior.pl

Strona  WWW - wizytówka oparta na PHP oraz bazie danych MySql dla firmy  z branży  BHP. Posiada panel  zarządzający treścią ( CMS ) . Projekt w całości  wykonany  własnym nakładem pracy.

E-dziennik

System do  wspomagania  edukacji  oraz obserwacji postępów  w nauce uczniów. Projekt wdrożony  w szkole w Bolesławcu. Oparty o  bazę danych MySql oraz PHP.
System dziennika elektronicznego zaprojektowany  został na  wzór dziennika papierowego, z myślą o nauczycielach i z pomocą nauczycieli. Poprzez Internet rodzic może na bieżąco kontrolować postępy swojego dziecka przez co ma możliwość na szybszą reakcje w przypadku pogorszenia się wyników w nauce, niepoprawnego zachowania lub też ucieczek z lekcji. Rodzic może również komunikować się z gronem pedagogicznym i otrzymywać informacje na temat klasy. System ten jest prostą i wygodną formą przekazywania informacji pracy szkoły, a przede wszystkim postępów w nauce i zachowaniu ucznia.